Powershell i SQL 17 – to samo na 2 sposoby

6-Lis-2016

Backup z SMO

Backup z cmdlet Backup-SqlDatabase

Litowanie baz danych z SMO

Listowanie baz danych z napędu SQLSERVER:\

Pobranie informacji o serwerze – SMO

Pobranie informacji o serwerze – napęd SQLSERVER:\

Get-Item -Path sqlserver:\sql\SQL01\DEFAULT | FL *

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik