PowerShell i IIS 02: Moduł WebAdministration

29-Paź-2016

Po zainstalowaniu IIS na systemie dostępny staje się moduł WebAdministration. Można go wylistować korzystając z polecenia Get-Module -ListAvailable

iis021

iis022

We właściwości ExportedCommands widać już listę dostępnych poleceń. Aby wyświetlić je wszystkie lepiej użyć Get-Command z parametrem -Module WebAdministration
Oto wynik tego polecenia

Aby skorzystać z tych poleceń zaimportuj najpierw ten moduł poleceniem Import-Module. Od wersji 4.0, jeśli uruchomione zostanie polecenie z niezaładowanego do pamięci modułu to ten moduł zostanie w tle załadowany automatycznie, można więc założyć, że ten krok jest opcjonalny.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik