PowerShell i IIS 01: Instalacja IIS na Windows Server z poziomu PowerShell

29-paź-2016

IIS znany również jako web server można łatwo zainstalować z poziomu PowerShell. Ponieważ IIS jest dostarczany jako składnik systemu Windows to można sprawdzić czy jest on zainstalowany poleceniem Get-WindowsFeature web-server.

Jeśli IIS jest zainstalowany, to pole wyboru obok nazwy będzie oznaczone literą x [x], jeśli nie jest zainstalowany to pole to jest puste [  ]. Poniższa ilustracja pokazuje, jak odinstalować IIS i jak sprawdzić, że rzeczywiście jest odinstalowany.

iis001

Instalacja IIS to z kolei polecenie Add-WindowsFeature. W poniższym przykładzie wykonano instalację IIS z domyślnymi ustawieniami.

iis002

Warto zauważyć, że Add-WindowsFeature pozwala dokonać instalacji na wiele sposobów, dzięki kilku przydatnym opcjom. Oto jedna z możliwych składni wywołania tego cmdlet:

Install-WindowsFeature [-Name] <Feature[]> [-ComputerName <String>] [-Credential <PSCredential>] [-IncludeAllSubFeature ] [-IncludeManagementTools ] [-LogPath <String>] [-Restart ] [-Source <String[]>] [-Confirm ] [-WhatIf ] [<CommonParameters>]

Jak widać instalację można wykonać zdalnie na innym komputerze, wraz z instalacją składnika można również wgrać wszystkie jego podskładniki oraz narzędzia pozwalające na dalszą administrację IIS.

Jeśli oprócz korzystania z komend PowerShell chcesz czasami mieć możliwość skorzystania z narzędzi graficznych to może przydać się tzw. IIS Management Console. Instalację można jak najbardziej wykonać z poziomu PowerShell. Zaczynamy od przejrzenia listy dostępnych komponentów:

iis003

iis004

Jak widać IIS Management Console to feature o nazwie Web-Mgmt-Console. Pozostaje więc instalacja tego komponentu:

iis005

Po kliknięciu na start i wpisaniu „IIS” zostanie wyświetlony skrót pozwalający na uruchomienie konsoli IIS:

iis006

Pamiętajmy, że jedną z dobrych praktyk administracyjnych jest korzystanie z narzędzi administracyjnych zainstalowanych na stacji klienckiej a nie na serwerze. Przed instalacją rozważ więc czy na pewno ten komponent jest potrzebny na serwerze.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik