Powershell i excel? Tak, to możliwe!

1-kwi-2014

Utwórz obiekt aplikacji Excel

$xl = New-Object -comobject Excel.Application

Zobacz jakie ma możliwości (właściwości i metody)

$xl | gm

Aplikacja Excel jest początkowo ukryta – ma niewidoczne okno. Pokaż je:

$xl.visible = $True

Utwórz nowy pusty skoroszyt:

$wb = $xl.Workbooks.Add()

Zobacz jakie możliwości daje skoroszyt:

$wb | gm

Zapisz go na dysku

$wb.SaveAs(’c:\temp\p1.xls’)

Wybierz pierwszy arkusz

$ws = $wb.Worksheets.Item(1)

Zmień jego nazwę:

$ws.name = „Table”

Wpisz coś do komórek. Pierwsza liczba oznacza wiersz, a druga kolumnę:

$ws.Cells.Item(1,1) = „one”

$ws.Cells.Item(1,2) = „two”

$ws.Cells.Item(1,3) = „three”

$ws.Cells.Item(1,4) = „four”

Wypisz tabliczkę mnożenia:

for($i=1; $i -lt 20; $i++)

{

for($j=1;$j -lt 10; $j++)

{

$ws.Cells.Item($i,$j) = $i*$j

}

}

Zapisz zmiany:

$wb.save()

Zamknij skoroszyt:

$wb.Close()

Zamknij Excela – zakończ aplikację:

$xl.Quit()

Komentarze są wyłączone

Autor: admin