Powershell: Get-Help about* zwraca tylko kilka pozycji

9-sty-2017

W Powershell wersji 5 pojawił się bug powodujący, że polecenie Get-Help about* zwraca tylko kilka wyników, podczas gdy tych plików z dokumentacją języka powinno być o wiele więcej…

Przyczyną była zła nazwa przypisywana plikom pomocy i można ten  problem naprawić uruchamiając następujące polecenie:

Get-ChildItem -Path $pshome -Filter about*.txt -Recurse |
  Where-Object { $_.Name -notlike '*.help.txt' } |
  Rename-Item -NewName { $_.Name -replace '\.txt$', '.help.txt'}

Rozwiązanie skopiowane z http://community.idera.com/powershell/powertips/b/tips/posts/fixing-powershell-5-help-bug

Na szczęście w najnowszych wersjach, błąd wygląda już na poprawiony!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik