Powershell: Generowanie hasła

6-gru-2016

Napisanie skryptu generującego hasło, to jedno z przyjemniejszych zadań programistycznych. Jest for, są iteracje, jest random. Mniam mniam. Dobra funkcja generująca hasło to jednak coś innego! I właśnie taką udało mi się znaleźć. To co w niej jest najlepsze, to że:

 • można określić z jakiej grupy znaków należy generować hasła oraz
 • masz gwarancję, że z każdej grupy zostanie wzięty co najmniej jeden znak

Pomyśl teraz (przyjaźnie) o swoim administratorze domeny. Czy nie masz wymogu definiowania hasła o określonej długości ze znakami z określonych grup? Funkcja pochodzi z http://stackoverflow.com/questions/37256154/powershell-password-generator-how-to-always-include-number-in-string (odpowiedź opublikowana przez iRon).

Function Get-Password
{
Param( 
 [cmdletbinding()]
 #Length of the password
 [Int]$Size = 8, 
 #Charactersets that can be used when password is generated Uppercase, Lowercase, Numbers, Symbols
 [Char[]]$CharSets = "ULNS", 
 #Characters to skip during password generation
 [Char[]]$Exclude) 

 #Here final password letters will be saved
 $Chars = @(); 
 $TokenSet = @()

 #define table of allowed character lists
 If (!$TokenSets) 
 {
 $TokenSets = @{
   U = [Char[]]'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' #Upper case
   L = [Char[]]'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' #Lower case
   N = [Char[]]'0123456789' #Numerals
   S = [Char[]]'!"#$%&''()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~' #Symbols
  }
 }

 #for each set of charactersets allowed (U/L/N/S)
 foreach ($characterSet in $CharSets) 
 {
  #take the table of characters in this character set skipping those characters that should be excluded
  $Tokens = $TokenSets["$characterSet"] | ForEach {If ($Exclude -cNotContains $_) {$_}}

  #if still some characters left (should be usually the case)
  If ($Tokens) 
  {
    #generate the table of only the valid characters
    $TokensSet += $Tokens
    #as we guarantee that at least one character of each character set will
    #be present in the password, we take here one character from the list
    $Chars += $Tokens | Get-Random
  }
 }
 
 #now we get random number of characters from the approved list
 While ($Chars.Count -lt $Size) 
 {
  $Chars += $TokensSet | Get-Random
 }
 
 #finally we return the result - the list of charaters needs to be converted to a string
 ($Chars | Sort-Object {Get-Random}) -Join "" 
};

Oto przykłady wywołania tej funkcji:

Get-Password -Size 10
Get-Password -size 20 -CharSets 'ULN'

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik