PostgreSQL: Wykrywanie tabel bez primary key i dodawanie primary key

16-Mar-2022

Niektóre mechanizmy PostgreSQL, jak np. replikacja logiczna wymagają, aby tabele posiadały primary key. Dlatego przyda się wiedzieć, czy baza danych spełnia wymogi dla replikacji logicznej. Oto polecenie, które wyświetli informację o tabelach bez primary key:

I co jeśli takie tabele się znajdą? Ogólnie masz kłopot, ale w najlepszym przypadku, znajdzie się w tabelach kolumna, która może być potraktowana jako primary key. Zaczynamy więc od sprawdzenia struktur tabel:

Dodanie indeksu opartego o kolumnę id wyglądałoby tak:

I gotowe!

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik