Postgres: Sprawdzanie aktywności na serwerze

24-sty-2021

Każda poważna baza danych musi nie tylko w poprawny sposób zapisywać dane, ale także musi dawać administratorowi możliwość sprawddzania tej aktywności. W przypadku postgresa takim narzędziem jest widok

pg_stat_activity

Dzięki niemu zobaczysz kto skąd, a nawet po co , połączył sie do serwera. Narzędzie może być przydatne podczas śledzenia przyczyn zablokowanych sesji. W kolumnach tego widoku w szczególności można znaleźć opis zakładanych locków. Przy typowym zablokowaniu rekordu na wyłączność przez 2 użytkoników znajdziesz tu np. wpis:

LOCK, transaction_id

co oznacza, że transakcja została zablokowana przez inną transakcje. Pełny wykaz możliwych locków można znaleźć w dokumentacji:

https://www.postgresql.org/docs/9.6/monitoring-stats.html#WAIT-EVENT-TABLE

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik