Postgres: Problem running post-install step. Installation may not complete correctly Error reading file C:/Program Files/PostgreSQL/13/data/postgresql.conf”

23-kwi-2021

Zdarza się, że coś pójdzie nie tak. Dobrze jeśli masz przy tym możliwość przejrzenia logów aplikacji, ale jeśli masz coś poradzić zdalnie nie widząc systemu…. To kilka pomysłów, co można zdziałać:

 • instalatora uruchamiać jako administrator
 • przed isnatalacją porządny restart (z przytrzymaniem klawisza shift)
 • wyłączenie antywirusa, restrykcyjnego firewalla
 • wykonanie instalacji w sieci domowej (nie korporacyjnej)
 • hasło użytkownika postgres (ostrożnie ze znakami specjalnymi)
 • instalacja w domyślnym katalogu, a jeśli problem wystąpił w domyślnym, to zmiana na inny ale o prostej nazwie (brak spacji, polskich liter etc)
 • tworzenie nowego użytkownika pod windows i instalowanie z tego konta
 • Instalacja wersji o 1 wcześniejszej
 • Usunąć pliki z C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\pgAdmin\sessions
 •  

  Wyczyścić zawartość katalogu C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\pgAdmin

 •  

  Uruchomić pgadmin „jako administrator”

 •  

  Dodać katalog bin Postgresa (np C:\PostgreSQL\10\bin) do zmiennej PATH\

 

Przejrzyj też

https://stackoverflow.com/questions/16730405/postgres-installation-error-reading-file-postgresql-conf

‘Problem running the post-install step’ during PostgreSQL installation

https://dba.stackexchange.com/questions/246775/postgresql-11-5-installation-problem

https://postgresrocks.enterprisedb.com/t5/PostgreSQL/Postgresql-11-failing-to-Install-on-Windows/td-p/2588/

configuration – pgadmin4 : postgresql application server could not be contacted. – Stack Overflow

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik