Porównanie wersji/edycji SQL Server 2012

23-Mar-2012

Na stronie http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=SQL.110).aspx znajduje się prosta tabelka przedstawiająca możliwości i ograniczenia poszczególnych wersji SQL Server 2008.

Strona zawiera też opisy prezentowanych funkcjonalności.

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik