Pobieranie danych z pliku tekstowego

18-cze-2013

Kilka przykładów importowania danych do SQL Server z plików tekstowych. W poniższych przykłądach wykorzystuję plik format file. Tutaj znajdziesz informację, jak go utworzyć.

1. Pobranie rekordów z pliku i zaimportowanie ich do tabeli w bazie danych:

BULK INSERT HumanResources.Department2

FROM 'C:\temp\dane.txt’

WITH (formatfile=’c:\temp\format.fmt’)

2. Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego, jakby to była tabela:

SELECT a.* FROM OPENROWSET(BULK,’C:\temp\dane.txt, formatfile=’c:\temp\format.fmt’)

3. Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego, w surowej postaci

SELECT CAST(a.kol1 AS VARCHAR(MAX)) FROM OPENROWSET(BULK,’C:\temp\dane.txt, SINGLE_BLOB) AS a(kol1)

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik