PHP: Pobieranie adresu IP zdalnego klienta

18-Paź-2012

Rozwiązując pewien problem potrzebowałem uzyskać w skrypcie php adres zdalnego klienta. Właściwy sposób to

<?php echo $_SERVER[‚REMOTE_ADDR’]; ?>

Przy okazji natknąłem się na bardzo przydatny kawałek kodu:

<center><b>Server variables</b></center>
< hr>
GATEWAY_INTERFACE = <?php echo $_SERVER[‚GATEWAY_INTERFACE’]; ?> <br>
SERVER_ADDR       = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_ADDR’]; ?>       <br>
SERVER_NAME       = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_NAME’]; ?>  <br>SERVER_SOFTWARE   = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_SOFTWARE’]; ?>  <br>
SERVER_PROTOCOL   = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_PROTOCOL’]; ?>  <br>
REQUEST_METHOD    = <?php echo $_SERVER[‚REQUEST_METHOD’]; ?>   <br>
REQUEST_TIME      = <?php echo $_SERVER[‚REQUEST_TIME’]; ?>     <br>
QUERY_STRING      = <?php echo $_SERVER[‚QUERY_STRING’]; ?>     <br>
DOCUMENT_ROOT     = <?php echo $_SERVER[‚DOCUMENT_ROOT’]; ?>    <br>
HTTP_ACCEPT       = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT’]; ?>      <br>
HTTP_ACCEPT_CHARSET  = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT_CHARSET’]; ?>  <br>
HTTP_ACCEPT_ENCODING = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT_ENCODING’]; ?> <br>
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’]; ?> <br>
HTTP_CONNECTION      = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_CONNECTION’]; ?>      <br>
HTTP_HOST            = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_HOST’]; ?>            <br>
HTTP_REFERER         = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_REFERER’]; ?>         <br>
HTTP_USER_AGENT      = <?php echo $_SERVER[‚HTTP_USER_AGENT’]; ?>      <br>
HTTPS                = <?php echo $_SERVER[‚HTTPS’]; ?>                <br>
REMOTE_ADDR          = <?php echo $_SERVER[‚REMOTE_ADDR’]; ?>          <br>
REMOTE_HOST          = <?php echo $_SERVER[‚REMOTE_HOST’]; ?>          <br>
REMOTE_PORT          = <?php echo $_SERVER[‚REMOTE_PORT’]; ?>          <br>
SCRIPT_FILENAME      = <?php echo $_SERVER[‚SCRIPT_FILENAME’]; ?>      <br>
SERVER_ADMIN         = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_ADMIN’]; ?>         <br>
SERVER_PORT = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_PORT’]; ?> <br>
SERVER_SIGNATURE     = <?php echo $_SERVER[‚SERVER_SIGNATURE’]; ?>     <br>
PATH_TRANSLATED      = <?php echo $_SERVER[‚PATH_TRANSLATED’]; ?>      <br>
SCRIPT_NAME          = <?php echo $_SERVER[‚SCRIPT_NAME’]; ?>          <br>
REQUEST_URI          = <?php echo $_SERVER[‚REQUEST_URI’]; ?>          <br>
PHP_AUTH_DIGEST      = <?php echo $_SERVER[‚PHP_AUTH_DIGEST’]; ?>      <br>
PHP_AUTH_USER        = <?php echo $_SERVER[‚PHP_AUTH_USER’]; ?>        <br>
PHP_AUTH_PW          = <?php echo $_SERVER[‚PHP_AUTH_PW’]; ?>          <br>
AUTH_TYPE            = <?php echo $_SERVER[‚AUTH_TYPE’]; ?>            <br>

Umieszczam go tutaj, bo dzięki niemu można bezboleśnie sprawdzić działanie wielu zmiennych w PHP.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik