PHP, Błąd: Notice: Undefined index: page in

3-wrz-2013

Błąd pojawia się, kiedy w swoim kodzie odwołujesz się do parametru przekazywanego przez query string, ale tym razem strona została wywołana bez tego parametru. Błąd jest nieistotny o ile tylko program radzi sobie jakoś w sytuacji gdy został wywołany bez tego parametru.

Przykład miejsca w kodzie, który powoduje błąd:

$_GET[’page’].

Wywołanie strony z wypełnionym parametrem w Query String:

index.php?page=test

Przykładowy komunikat:

Notice:  Undefined index:  page in /home/www/index.php on line 136

Obejście problemu:

Na początku swojego skryptu wpisz:

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

czyli raportuj wszystko oprócz błędów rodzaju NOTICE

Poprawne rozwiązanie: zawsze sprawdzaj czy przekazane parametry istnieją:

if(isset($_GET[’page’]))

{ … }

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik