Git: self signed certificate in certificate chain

2024-05-01

Taki komunikat możesz zobaczyć, gdy brakuje certyfikatów wymaganych do bezpiecznego przesłania danych. Pamiętajmy, że certyfikaty nie tylko pracują w szyfrowaniu danych, ale też w uwierzytelnieniu rozmawiających ze sobą systemów.

Obejściem problemu (ale nie rozwiązaniem) jest wyłączenie kontroli certyfikatu – po prostu będziemy akceptować wszystkie certyfikaty jak leci – potencjalnie również te nie podpisane

git config –global http.sslVerify false

Więcej informacji:

git – SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain – Stack Overflow

By Rafał Kraik in Git

Linux: data ważności konta

2024-04-16

Jeśli pracownik ma być zatrudniony tylko na określony czas, to warto od razu podczas tworzenia konta ustawić datę końca ważności tego konta.

USERNAME='test'
EXPIRY=$(date -d "+45 days" '+%Y-%m-%d')
sudo adduser -m -c "$USERNAME" -e $EXPIRY -G operator $USERNAME

A co, jeśli ten początkowy okres trzeba przedłużyć?

Po pierwsze, łatwo można sprawdzić datę wygasania konta (zignoruj kwestie wymuszania zmiany hasła – tu skupiamy się na ważności konta, a to dwie różne rzeczy):

sudo chage --list test
Last password change                  : Jun 06, 2024
Password expires                    : never
Password inactive                    : never
Account expires                     : Aug 31, 2024
Minimum number of days between password change     : 0
Maximum number of days between password change     : 99999
Number of days of warning before password expires    : 7

Teraz można zmodyfikować konto:

sudo usermod -e 2024-09-30 test

By Rafał Kraik in Linuxy

Terraform: Index value required

2024-04-11

Operacje na terraform state to coś, czego raczej należy unikać, ale czasami coś tam trzeba zadziałać…

Polecenie

terraform state list

zwraca listę wszystkich zasobów którymi zarządza Terraform. Na tej liście w moim przypadku pojawił sie taki oto wpis:

module.net_conf.azurerm_private_endpoint.private_endpoint[„update_key”]

Ten oto wpis trzeba było usunąć. Zwykle wystarcza do tego polecenie terraform state rm, po którym podaje sie nazwę obiektu do usunięcia, o tak:

terraform state rm module.net_conf.azurerm_private_endpoint.private_endpoint["update_key"]

Niestety polecenie kończyło się brzydkim błędem:

│ Error: Index value required
│   on  line 1:
│  (source code not available)
│Index brackets must contain either a literal number or a literal string.

No jak to! Przecież w nawiasie jest „literal string”!

Przyczyna – problemy z interpretacja w linii komend cudzysłowa. Komendę oryginalnie uruchamiałem w powershell. Przeniosłem ją do cmd i delikatnie zmieniłem:

terraform state rm module.net_conf.azurerm_private_endpoint.private_endpoint[\"update_key\"]

Po tej zmianie, wszystko zadziałało!

By Rafał Kraik in Azure

AWS: Błąd połączenia do EC2 z Putty

2024-04-06

Podczas tworzenia instancji EC2 na AWS można wygenerować klucz pozwalający na połączenie się do EC2 za pomocą Putty. Niestety, przy takiej próbie połączenia można dostać też nieciekawy błąd: „Server Refused our key”

Poza sprawdzeniem standardowych rzeczy:

 • czy łączymy się do właściwego serwera
 • czy korzystamy z właściwego konta użytkownika
 • czy korzystamy z właściwego klucza – w sensie do właściwego serwera, ale też właściwego typu (Putty oczekuje PPK, a nie PEM).

można jeszcze sprawdzić:

 • czy połączenie konfigurujemy na adres IP czy na nazwę. Lepiej jest wskazywać na nazwę
 • w adresie można jednocześnie podać nazwę użytkownika i hasło wpisując
  username@server_address
  np.:
  ec2-user@<my.public.addres.name>
 • czy na komputerach jest właściwa data i czas
 • no i wreszcie czy mamy najnowszą wersję Putty.

U mnie pomogła właśnie ta ostatnia wskazówka. Putty było za stare 😉

By Rafał Kraik in AWS

Linux: Ważność hasła, wymuszanie zmiany hasła

2024-03-16

Jedno hasło ważne przez 9999 dni? To nie jest dobry pomysł:

sudo chage --list testuser
Last password change                  : Jun 06, 2024
Password expires                    : never
Password inactive                    : never
Account expires                     : Aug 31, 2024
Minimum number of days between password change     : 0
Maximum number of days between password change     : 99999
Number of days of warning before password expires    : 7

Na szczęście na Linuxie można zmieniać daty ważności hasła i wymaganą częstotliwość zmian.

Żeby haslo było ważne jeszcze tylko przez 90 dni użyj:

sudo chage --expiredate $(date -d +90days +%Y-%m-%d) testuser

Dodatkowo, można jeszcze określić politykę zmiany hasła dla użytkownika:

 • wymuś zmianę, co 180 dni (to i tak dużo)
 • ostrzegaj o wygasaniu hasła 14 dni wcześniej
 • pozwól na ponowną zmianę hasła dopiero po 3 dniach od poprzedniej zmiany:

sudo chage --mindays 3 --maxdays 180 --warndays 14 testuser

Teraz konto wygląda tak:

sudo chage --list testuser
Last password change                  : Jun 06, 2024
Password expires                    : Dec 03, 2024
Password inactive                    : never
Account expires                     : Oct 14, 2024
Minimum number of days between password change     : 3
Maximum number of days between password change     : 180
Number of days of warning before password expires    : 14
By Rafał Kraik in Linuxy

Git diff – survival

2024-03-14

Ogólnie git diff wymaga wskazania CO z CZYM ma być porównane:

git diff <commit_hash> <commit_hash> <file_name>

Ponieważ branch można postrzegać jako ostatni commit w zadanej gałęzi kodu, to zadziała również:

git diff <branch_name1> <branch_name2> <file_name>

Czasami jednak opuszczamy CO ma być porównane i regulujemy to wyłącznie opcjami. Oto takie przypadki:

Zobacz czym różni się kod w working directory od kodu w staging area:

git diff <file_name>

Czym różni się kod w staging area od skommitowanego kodu w repo

git diff --staged <file_name>
git diff --cached <file_name>

Czym różni się kod w working directory od skommitowanego kodu w repo:

git diff HEAD <file_name>

By Rafał Kraik in Git

Windows: Nie można odtworzyć MP4: Server execution failed

2024-03-11

Jeśli jesteś ofiarą błędu „Server execution failed”, to

 • otwórz Managera zadań (Ctrl+Shift+Esc),
 • przejdź na „szczegóły”
 • odszukaj procesu „Windows Media Player” i zakończ go

Jest szansa, że po tej akcji, pliki będą sie poprawnie odtwarzać 😉

By Rafał Kraik in Helpdesk