Opcja set XACT_ABORT ON lub OFF

20-mar-2011

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, jeżeli wykonując ciąg instrukcji w ramach transakcji doprowadzisz do błędu? Czy transakcja się wykona opuszczając tę pojedynczą nieudaną instrukcję, czy też wycofa wszystkie operacje wykonywane w ramach transakcji? Reguluje to opcja XACT_ABORT.

 
Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:

CREATE DATABASE Test;
GO
USE Test;
GO
CREATE TABLE TestError
( id INT IDENTITY(1,1),
  nameVARCHAR(100) UNIQUE);
GO

Teraz rozpoczniemy transakcję. W ramach tej transakcji, próbujemy dwa razy wstawic do tabeli rekord o takim samym name. Spowoduje to błąd – naruszenie unikalności tej kolumny!

BEGIN TRANSACTION
   INSERT INTO TestError VALUES ('jeden');
   INSERT INTO TestError VALUES ('jeden');
   INSERT INTO TestError VALUES ('dwa');
COMMIT TRANSACTION
GO  

Co znalazło się w tabeli TestError?   

SELECT TRANSACTION * FROM TestError;
GO

Cóż – mamy 2 rekordy. Czyli pierwszy i ostatni INSERT się udał.

Gdybyś chciał to zmienić możesz użyć opcji

SET XACT_ABORT ON

Powoduje ona, że kiedy podczas transakcji zostanie napotkany błąd, to transakcja zostanie wycofana w całości. 

CREATE TABLE TestError2
( id INT IDENTITY(1,1),
  nameVARCHAR(100) UNIQUE);
GO
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRANSACTION
   INSERT INTO TestError2 VALUES ('jeden');
   INSERT INTO TestError2 VALUES ('jeden');
   INSERT INTO TestError2 VALUES ('dwa');
COMMIT TRANSACTION
GO  

Jeżeli teraz sprawdzimy zawartość tabeli:

SELECT TRANSACTION * FROM TestError2;
GO

to okaże się, że jest ona pusta! Żaden rekord się nie zapisał, bo drugi INSERT wygenerował błąd, który wycofał transakcję.

Domyślnie opcja XACT_ABORT jest wyłączona.

Opcją XACT_ABORT możesz regulować „czułość” transakcji na błedy. Chcesz by transakcja była czuła i przy  pierwszym błedzie spanikowała i wycofała się, przestaw opcję na ON. Chcesz by transakcja zapisała co może pomijając błedne dane – przestaw opcję na OFF.

Więcej o transakcjach na mobilo (mobilo24):

Dokładniej o tej opcji:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188792.aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik