Odzyskanie kontroli nad serwerem SQL, gdy nie znasz hasła sa

19-mar-2015

Załóżmy, że nie masz jak się zalogować do SQL server. Nie znasz hasła sla konta sa, żadna z grup, które miały dostęp sysadmina do systemu już nie istnieje. Możesz w trybie sngle user dodać użytkownika, który będzie miał uprawnienia sa:

1. Zatrzymaj SQL serwer

2. Uruchom go wykorzystując parametr -m. Uruchom cmd.exe jako administrator, przejdź do katalogu z binariami sql server (u mnie C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn) i uruchom:

sqlservr.exe -m

Nie zamykaj tego okienka!

3. uruchom nowy wiersz polecenia. Uruchom w nim sqlcmd:

sqlcmd

4 Wpisz komendy tworzące nowy login (tutaj o nazwie emergency) i dodające ten login do roli sysadmin:

CREATE login emergency with password=’****’
go
SP_ADDSRVROLEMEMBER emergency, sysadmin 
go

5. Zakończ proces uruchomiony w pkt. 2 naciskając CTRL+C

6. Uruchom SQL serwer normalnie i zaloguj się na nowo utworzone konto wybierając uwierzytelnienie SQL.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik