Odblokowanie loginu SQL bez zmiany hasła

24-lut-2014

SQL też ma swoje password policy. Hasło może wygasnąć lub konto może się zablokować po kilkukrotnym podaniu błędnego hasła. W errorlogu znajdziesz wtedy zapis

Login failed for user XYZ because the account is currently locked out. The system administrator can unlock it.  [CLIENT: 10.10.10.10].

Jeśli otworzysz właściwości loginu zobaczysz pole „Login is locked out”.

locked_login

Możesz je odznaczyć, ale w gorszym przypadku, gdy masz włączone „password policy” otrzymasz komunikat o błędzie:

Reset password for the login while unlocking.

A co jeśli nie chcesz zmieniać hasła bo jest głędoko zaszyte w aplikacji? Zrób sztuczkę. Wyłącz password policy, kliknij OK,  a potem włącz password policy i kliknij OK.

password_policy

Zauważ, że ta operacja odblokowała konto. Problem rozwiązany. Jeśli wolisz TSQL:

USE [master]

GO

ALTER LOGIN [XYZ] WITH CHECK_POLICY=OFF

GO

ALTER LOGIN [XYZ] WITH CHECK_POLICY=ON

GO

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik