Nie można shrinkować bazy

2-maj-2014

Baza tempdb ma 2 pliki. Kiedyś były potrzebne ale teraz juz nie są. Niestety podczas shrinkowania pliku nr 2 dostajemy komunikat, że nie moża shrinkować tego pliku, bo aktualnie jest wykonywana inna operacja shrinkowania na tym pliku.

File ID 2 of database ID 2 cannot be shrunk as it is either being shrunk by another process or is empty.

Sprawdzam za pomocą

http://www.mobilo24.eu/kiedy-sie-skonczy-shink/

ale nie ma żadnych operacji shrinkowania. SQL zwariował!

Pomogło dopiero  (!!!) zwiększenie pliku o 10 MB, a dopiero potem uruchomienie shrinka. Jeśli shrink nadal sie nie wykonuje pamiętaj o:

http://www.mobilo24.eu/dbcc-shrinkfile-page-1123456-could-not-be-moved-because-it-is-a-work-file-page/

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik