Nie można… odinstalować SQL Server 2005

2-maj-2014

Dziwne, problemy z instalacją się zdarzają, ale z odinstalowaniem???

1. Zajrzyj do logów C:\program Files\ Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap

W moim przypadku znalazłem tam zapis o braku plików instalacyjnych. Można spróbować je podłożyć do tej lokalizacji, żeby ruszyć dalej.

2. Zajrzyj do http://support.microsoft.com/kb/909967/pl Jest to instrukcja MS odinstalowaywania ręcznego. U mnie też nie zadziałała

3. Krok „Desperacja”

– zatrzymaj SQL, zmień tryb startu usług na Disabled

– zanotuj z services.msc nazwy usług związanych z instancją. Dla każdej z nich wykonaj usuwanie serwisu np:

sc.exe delete MSSQLSERVER

sc.exe delete SQLSERVERAGENT

sc.exe delete MSFTESQL

-zajrzyj do rejestru: Local Machine > Software > Miscrosoft > Microsoft SQL Server > Instance names

poszukaj klucza o nazwie instancji, jaką usuwasz (potem usuń wpis o tej instancji). Zanotuj jej wartość. Zmień nazwę klucza rejestru o tej nazwie (np MSSQL.1)  np HKLM\Software\Microsoft\MicrosoftSQLServer\MSSQL.1

Usuń zbędne pliki

Usuń wpis z rejestru odpowiadający za zainstalowany program.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft SQL Server 2005]

Gotowe. Windows już nie będzie próbował uruchamiać tej instancji.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik