Narzędzia przydatne dla DBA

12-sie-2015

Notepad ++ bo ma podświetlanie składni między innymi dla SQL i powershell i fajne funkcje edytorskie. W połączeniu z Compare Plugin pozwala wizualnie porównywać pliki.

https://notepad-plus-plus.org/download/v6.8.1.html

http://sourceforge.net/projects/npp-compare/

Port Query – do sprawdzania, czy SQL nasłuchuje na odpowiednim porcie. Jeżeli lokalnie wynik jest pozytywny a ze zdalnego hosta negatywny, to wskazuje to na porty zamknięte na firewall

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24009

LockOutStatus – pozwala sprawdzić, czy konto użytkownika lub wykorzystywane przez SQL konto usługi jest lub było zablokowane na jakimś kontrolerze domeny.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15201

Performance Analysis of Logs (PAL) Tool – narzędzie do wygenerowania szablony zbierania danych wydajnościowych w systemie Windows, a następnie pozwalające wykonać analizę tak zebranych danych. Przydatne podczas rozwiązywania problemów wydajnościowych. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296652(v=bts.10).aspx

IderaSQLPermissionsExtractor – darmowy programik pozwalający na skopiowanie uprawnień użytkownika z jednej instancji SQL na drugą. Do pobrania wraz z innymi przydatnymi programami z https://www.idera.com/productssolutions/freetools – wymagana rejestracja

PSTools – sysinternals – zestaw narzędzi wykorzystywanych chyba przez każdego admina…

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx

SAPD Service Account Password Dumper – program, który w połączniu z PSTools z sysinternals pozwala na odszyfrowanie hasła usługi (w tym SQL lub agenta) Program do pobrania z http://zine.net.pl/blogs/mgrzeg/pages/retrieve-services-user-account-password.aspx  , dokładny opis http://zine.net.pl/blogs/mgrzeg/pages/retrieve-services-user-account-password.aspx. W skrócie:

-Najpierw uruchamiasz cmd jako administrator

-potem uruchamiasz proces sapd.exe jako proces systemowy (opcja –s w psexec) i przekazujesz argument wskazujący na nazwę usługi, której hasło chcesz odczytać:

PsExec.exe –s SAPD.exe MSSQLSERVER

Remote Desktop Manager – programik pozwalający usystematyzować ikonki do połączeń RDP do zarządzanych serwerów

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44989

Kerberos Configuration Manager for SQL Server – program pozwalający na sprawdzenie poprawności rejestracji SPN wykorzystywanych przez SQL Server.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39046

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik