Maintnance plan się nie wykonuje. Alter failed for Server 'servername’

17-mar-2014

Poprzez maintnance plan zaplementowano sprawdzanie baz przez DBCC

Job kończył się błędem:

Executing query „DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp…”.: 100% complete End Progress DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1) Started: 10:54:43 Finished: 10:54:44 Elapsed: 0.624 seconds. The package execution failed. The step failed.

W maintenance plan zaglądając do historii mamy

Alter failed for Server 'servername’

maintnance_plan_history

W error logu znajduje się z kolei wpis

Configuration option 'user options’ changed from 0 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install.

 

To DBCC próbuje wysłać poprzez sp_configure polecenie zmiany ustawień. Trzeba mu pomóc 

SP_CONFIGURE 'ALLOW UPDATE',0
RECONFIGURE

 

Opcja allow update = 0 oznacza, że użytkownicy nie mogą pisać po systemowych tabelach SQL Servera, więc zmiana tego ustawienia na 0 nic nie zepsuje.

Po takiej zmianie, job zaczął pracować poprawnie.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa196704(v=sql.80).aspx

http://gursethi.blogspot.com/2011/03/sql-2008-maintenance-plan-error-alter.html

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik