MAC: Python: Idle: Nie działają podpowiedzi (intelisense)

29-maj-2021

Zdarza się (często), że w Idle, który jest domyślnym i bodajże najprostszym edytorem skryptów Pythona, nie działają podpowiedzi. Czasami pomaga proste uruchomienie skryptu przed jego dalszym pisaniem (Idle uświadamia sobie wtedy z jakimi zmiennymi ma do czynienie i „zaskakuje”), ale czasami to nie pomaga.

1. Poszukaj w Finder pliku autocomplete_w.py . Jeżeli plików o takiej samej nazwie jest więcej, to pewnie jest zainstalowanych kilka wersji Pythona. W takim przypadku wybierz ten zgodny z właśnie wykorzystywaną wersją (zgodną z Idle) np.:

~/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/lib/python3.8/idlelib/autocomplete_w.py

2. Otwórz plik autocomplete_w.py i znajdź w nim dwie sąsiadujące linie::

listbox.pack(side=LEFT, fill=BOTH, expand=True)
acw.lift()

3. Wstaw między nie dodatkową linijke::

acw.update_idletasks()

4. Zapisz plik i trzymaj kciuki, aby po naciśnięciu klawisza ⇥ zobaczyć okienko z  autouzupełnieniem

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik