Login failed i co!?

19-mar-2015

Jeśli użytkownicy nie mogą się zalogować, odpowiedni wpis powinien zostać zapisywany w errorlog SQL-a. Komunikaty wyświetlane użytkownikom są uboższe niż komunikaty widoczne w error logu. Właśnie znalazłem listę błędów z wyjaśnieniem, co te błędy dokładnie oznaczają:

http://sqlblog.com/blogs/aaron_bertrand/archive/2011/01/14/sql-server-v-next-denali-additional-states-for-error-18456.aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik