Linux: Zmiana adresu IP na statyczny

21-Sie-2016

Niby prosta czynność, ale jeśli nie wykonujesz jej zbyt często… Linux Fedora 22:

Serwery zazwyczaj korzystają ze statycznych adresów IP. W aktualnej konfiguracji serwera adres był przyznawany przez DHCP. Jest to o tyle niewygodne, że przełączając się między różnymi sieciami, bądź wykonując restarty maszyny (o ile serwer DHCP nie przyznaje adresów w oparciu o MAC) serwer będzie otrzymywał różne adresy IP, co dalej będzie skutkować problemy z uruchomieniem i korzystaniem z usług serwera.

Konfiguracja karty sieciowej znajduje się w pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. Pamiętaj aby przed modyfikacją pliku przygotować kopię pliku np. tak:

net_01

Interfejs sieciowy skonfigurowany do pobierania adresu z DHCP może wyglądać następująco:

net_02

Po skonfigurowaniu do pracy ze statycznym adresem IP plik przyjmie następującą postać:

net_03

Dokonane zmiany polegają na modyfikacji wartości dla BOOPROTO z dhcp na static oraz dodaniu kilku linii określających adres bramy sieciowej (Gateway) adresu sieciowego (IPADDR0) oraz rodzaju adresu (PREFIX0 – 24 oznacza adres publiczny ,a 17 adres prywatny).

Po zaktualizowaniu pliku należy jeszcze zrestartować interfejs sieciowy, co moną wykonać komendą:

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, można następnie sprawdzić status interfejsu poleceniem ifconfig:

net_04

W przyadku błędów szczegółowe informacje o tym co poszło nie tak wyświetli polecenie:

Komentarze są wyłączone

Autor: admin