Linux: Zmiana adresu IP na statyczny

21-sie-2016

Niby prosta czynność, ale jeśli nie wykonujesz jej zbyt często… Linux Fedora 22:

Serwery zazwyczaj korzystają ze statycznych adresów IP. W aktualnej konfiguracji serwera adres był przyznawany przez DHCP. Jest to o tyle niewygodne, że przełączając się między różnymi sieciami, bądź wykonując restarty maszyny (o ile serwer DHCP nie przyznaje adresów w oparciu o MAC) serwer będzie otrzymywał różne adresy IP, co dalej będzie skutkować problemy z uruchomieniem i korzystaniem z usług serwera.

Konfiguracja karty sieciowej znajduje się w pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. Pamiętaj aby przed modyfikacją pliku przygotować kopię pliku np. tak:

net_01

Interfejs sieciowy skonfigurowany do pobierania adresu z DHCP może wyglądać następująco:

net_02

Po skonfigurowaniu do pracy ze statycznym adresem IP plik przyjmie następującą postać:

net_03

Dokonane zmiany polegają na modyfikacji wartości dla BOOPROTO z dhcp na static oraz dodaniu kilku linii określających adres bramy sieciowej (Gateway) adresu sieciowego (IPADDR0) oraz rodzaju adresu (PREFIX0 – 24 oznacza adres publiczny ,a 17 adres prywatny).

Po zaktualizowaniu pliku należy jeszcze zrestartować interfejs sieciowy, co moną wykonać komendą:

sudo systemctl restart network

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, można następnie sprawdzić status interfejsu poleceniem ifconfig:

net_04

W przyadku błędów szczegółowe informacje o tym co poszło nie tak wyświetli polecenie:

systemctl status network.service

-----------

I inne (chyba lepsze rozwiazanie) (za https://danielgibbs.co.uk/2015/07/fedora-22-setting-a-static-ip-address/)
systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service
systemctl restart network.service
systemctl enable network.service

potem edycja pliku ethcfg-eth0, dodajemy:
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.1.255
NETWORK=192.168.1.0
GATEWAY=192.168.1.1

i na zakonczenie 
systemctl restart network.service

Komentarze są wyłączone

Autor: admin