Linux Ubuntu: Sprawdzenie wersji pakietu

5-Cze-2022

Ponieważ na serwerze występowały pewne problemy z pracą sterownika bazy danych, trzeba było sprawdzić jaka wersja biblioteki libpq-dev jest zainstalowana. Oto kilka metod:

apt-cache

apt list

aptitude

ldd

Dodatkowo, jeśli trzeba przeprowadzić niewielką „reverse-engineering” i odpowiedzieć na pytanie, jaki inne biblioteki zostały wykorzystane podczas kompilacji tej jednej biblioteki można posłużyć się poleceniem ldd:

pg_config

A jeśli mowa jest konkretnie o bibliotece dla PostgreSQL, to można też wykorzystać polecenie pgconfig –version

Python

I na zakończenie jeszcze metoda z Pythona. Jeśli korzystasz z modułu psycopg2, to odwołując się do

możesz wyświetlić numer wersji libpq, z jaką został skompilowany moduł psycopg2

The psycopg2 module content — Psycopg 2.9.3 documentation

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik