Linux: sudo echo i permission denied

19-cze-2022

Kiedy administrator chce utworzyć plik w katalogu systemowym może do tego wykorzystać przekierwoanie polecenia echo. Zazwyczaj katalogi systemowe mają okrojone uprawnienia, dlatego dla pomyślnego utworzenia pliku potrzebne są podniesione uprawnienia. Zwykle robi się to przez sudo. Niestetuy, ta metoda też czasami zawodzi:

rafal@fermat:/var/log$ echo "test" > test.txt
bash: test.txt: Permission denied
rafal@fermat:/var/log$ sudo echo "test" > test.txt
bash: test.txt: Permission denied

Dlaczego tak się dzieje? Otóżn znak przekierowania > ale też znak potoku | jest interpretowane przez bash. Oznaczza to, że w przypadku tego konkretnego polecenia dzieją się następujące rzeczy:

  • polecenie sudo pyta o haslo użytkownika
  • sudo uruchamia echo z uprawnieniami administratora
  • echo kończy swoje działanie
  • sudo kończy swoje działanie
  • wynik poleceń jest przekierowywany do pliku już z uprawnieniami normalnego użytkownika, co… kończy się błędem

Jak rozwiązać problem? Należy spowodować, żeby zarówno echo jak i przekierowanie były wykonywane z podniesionymi uprawnieniami. Jedną z metod jest uruchomienia bash z opcją -c powodującą uruchomienie tylko jednej, przekazywanej dalej jako parametr komendy. Ta komenda powinna być poprawnym napisem, no i poprawną komendą, tak jak tutaj:

rafal@fermat:/var/log$ sudo bash -c 'echo "test" > test.txt'
[sudo] password for rafal:
rafal@fermat:/var/log$ ls -l test*
-rw-r--r-- 1 root root 5 cze 19 15:14 test.txt

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik