Linux: Raspberry: SSH – zmiana timeout

8-maj-2023

Jeśli przy połączeniu do serwera dochodzi do timeout, to można pomyśleć o zmianie wartości ConnectionTimeout w pliku /etc/ssh/ssh_config.

Otwórz ten plik edytorem, odszukaj linijki ConnectionTimeout, która domyślnie ma wartość 0 (i jest zakomentowana) i zmień jej wartość np. na wysokie 5m, np. tak:

sudo vi /etc/ssh/ssh_config
ConnectionTimeout  5m

Następnie zrestartuj serwis SSH:

sudo /etc/init.d/ssh restart

Gotowe!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik