Linux: Podłączenie do wybranej sieci WiFi

20-lip-2023

Przenosząc swój komputer między różnymi sieciami WiFi, chcesz czasami wyraźnie wskazać, do której sieci należy się podłączyć. Jeśli korzystasz z GUI, to nie ma z tym problemu. Co innego, jeśli pracujesz w linii komend. Oto krótka ściąga, co można zrobić w takim przypadku.

Włączanie i wyłączanie WiFi

Polecenie

wifi on

pozwala na włączenie lub wyłączenie WiFi. Istnieją też krewniacy tej komendy, jak np. bluetooth czy nfc:

Wyświetlenie zdefiniowanych połączeń WiFi

Komenda

nmcli connection

okazuje skonfigurowane na komputerze połączenia (sieci wifi, do których kiedyś tam nawiązano już połączenie). Aktualnie podłączona sieć jest zaznaczona kolorkiem i ma wartość w kolumnie DEVICE, wskazującą na urządzenie, przy pomocy którego zestawiono to połączenie.  Tutaj widać np. aktywne połączenie do sieci Taxi przy pomocy urządzenia/interfejsu wlp1s0:

Listowanie dostępnych sieci WiFi

Polecenie

nmcli device wifi list

wyświetla w tej chwili dostępne sieci WiFi. Tutaj widać, że najlepszym jakościowo dostępnym połączeniem jest Taxi, podczas gdy np. T-Mobile-B528-06DA ma gorszą jakość:

Podobne działanie ma komenda wlist. Pierwszy argument wskazuje na nazwę urządzenia/interfejsu, tak jak został on rozpoznany przez Linuxa:

iwlist wlp1s0 scanning

Przełączenie do innej sieci

Tutaj przyda się znowu polecenie nmcli, np. aby podłączyć się do sieci BURMISTRZ użyj:

sudo nmcli device wifi connect BURMISTRZ

Jeśli byłoby to pierwsze połączenie to można tu jeszcze dodać parametr password:

sudo nmcli device wifi connect BURMISTRZ password XXXXXX

Sprawdzenie, czy jesteśmy we właściwej sieci wykonasz komendą

nmcli connection

lub

nmcli device wifi list

Aktywne połączenie będzie oznaczone kolorem lub gwiazdką

Uwagi i wskazówki

Jeśli chcesz „zapomnieć” połączenie użyj komendy delete, np.:

sudo nmcli connection delete "Olympik Hotels"

Jeśli sieć WiFi nie jest pokazywana przy poleceniu listującym sieci, to możesz dodać parametr –rescan:

nmcli device wifi list --rescan yes

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik