Linux: Jaki mam adres IP

8-mar-2016

Prosta rzecz, a nie wiedziałem. Jak sprawdzić jaki mam adres ip, czyli taki odpowiednik ipconfig z Windows:

ip addr show

[sybase@localhost log]$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:01:6e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.104/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 78732sec preferred_lft 78732sec
    inet6 fe80::215:5dff:fe01:6e04/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik