Linux: Hash hasła

7-maj-2024

W Linuxie nowego użytkownika dodasz komendą

adduser new_user_name

Jedna z opcji tego polecenia pozwala na przesłanie hasła, ale to hasło nie jest w postaci tekstu, tylko w postaci zahaszowanej. A jak taki hash uzyskać? Można tak:

pass=$(echo „Pa$$w0rd” | openssl passwd -1 -stdin)

Korzystamy tu z polecenia openssl, które

  • wygeneruje hash hasła (słowo passwd)
  • hasło będzie hashowane algorytmem MD5 (-1), a gdyby przesłać parameter -6, to były to algorytm SHA512
  • hasło czyta ze standardowego wejścia. Tutaj tym standardowym wejściem jest komenda echo
  • hash będzie zapisany w zmiennej pass

Teraz więc można już utworzyć użytkownika z hasłem:

sudo adduser -m -p „$pass” $u

No i uwaga – zdecydowanie nie jest to zalecane rozwiązanie, bo… jeśli ktoś będzie sprawdzał jakie komendy są uruchamiane w czasie, kiedy ta komenda będzie uruchamiana to może przechwycić hash hasła, a stąd już otwiera sie droga do złamania hasła w oparciu o hash, ale w pewnych sytuacjach takie podejście też się może przydać 😉

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik