Linux Fedora Workstation: Uruchomienie systemu w trybie znakowym

25-lis-2018

Na systemie jest zainstalowany Linux Fedora Workstation w trybie graficznym. Z jakiegoś powodu uruchamianie grafiki zawodzi, ale śmiało można zostać przy systemie z wyłącznie interfejsem tekstowym. Jak zmienić domyślny sposób uruchamiania systemu, kiedy nie można się zalogować do interfejsu graficznego?

Podczas uruchamiania powinieneś zobaczyć menu:

 

naciśnij e. Powinieneś zobaczyć okienko jak poniżej. Musisz dopisać „3” w tym samym miejscu co zaznaczyłem na ilustracji poniżej. Linux może pracować na różnych run-level i właśnie run level 3 oznacza uruchomienie systemu w trybie znakowym z obsługą sieci i usługami sieciowymi (tylko grafika nie jest dostępna):

Potem naciskasz CTR+X i Linux zbootuje się w trybie znakowym:

Taki start jest tylko jednorazowy. Kolejnym razem Linux nadal będzie próbował startować w trybie graficznym. Jeśli chcesz na stałe zmienić tryb na znakowy napisz po zalogowaniu:

sudo systemctl set-default multi-user.target 

podasz hasło, zrestartujesz system:

sudo shutdown now

i od tej pory Linux będzie startował znakowo

A gdybyś kiedyś chciał zmienić tryb logowania na graficzny to należy wpisać:

sudo systemctl set-default graphical.target 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik