Linux – dziedziczenie uprawnień do katalogu z katalogu nadrzędnego

11-lip-2012

Domyślnie kiedy plik jest tworzony przez użytkownika, właścicielem tego pliku jest ten użytkownik, a grupa do jakiej użytkownik należy jest również przypisywana do pliku. Kiedy udostępniłeś jeden katalog wielu użytkownikom, wolałbyś pewnie, aby pliki tworzone w tym katalogu mogły być modyfikowane przez wszystkich uzytkowników.

Rozwiazanie numer jeden to przypisanie wszystkich użytkowników do jednej grupy, ale to dość kiepski pomysł.

Lepiej byłoby aby uprawnienia katalogu nadrzędnego były dziedziczone przez pliki w nim tworzone. Można zmienić działanie mechanizmu przypisywania pliku do grupy poprzez dodanie do katalogu nadrzędnego sticky bit do uprawnień katalogu:

chmod g+s katalog_nadrzedny

W efekcie każdy plik tworzony w tym katalogu będzie należał do takiej grupy, do której należy katalog nadrzędny, a nie do pierwszej grupy użytkownika tworzącego plik. W połączeniu z umask pozwoli to na skonfigurowanie wspólnego udostępnianego katalogu.

Dyskusja na ten temat: http://superuser.com/questions/151911/how-to-make-new-file-permission-inherit-from-the-parent-directory

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik