Kto zainstalował SQL Server?

4-sty-2014

Czy to możliwe, że SQL server nie pamięta swojego ojca, czyli tego kto go zainstalował? Chyba niestety nie pamięta, ale jak każdy ma swoją metryczkę urodzin, którą są logi instalacyjne. Każde uruchomienie instalatora SQL serwera tworzy folder  o nazwie zgodnej z datą/godziną np.:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20121220_091600

W tym folderze znajdziesz plik/pliki o nazwie podobnej do:

sql_engine_core_inst_Cpu64_1

A w środku można odnaleźć katalog użytkownika, który instalował SQL-a:

MSI (s) (88:04) [09:25:59:578]: RESTART MANAGER: Session opened.
MSI (s) (88:04) [09:25:59:578]: TRANSFORMS property is now: :SqlRun01.mst;:InstID01.mst;:InstName01.mst
MSI (s) (88:04) [09:25:59:578]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '405′.
MSI (s) (88:04) [09:25:59:579]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\rafal\AppData\Roaming
MSI (s) (88:04) [09:25:59:581]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\rafal\Favorites
MSI (s) (88:04) [09:25:59:582]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\rafal\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts

I już masz nazwę użytkownika, który instalował serwer!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik