Kasowanie informacji o historii wykonanych kopii w SQL Server 2008

11-gru-2010

Serwer SQL 2008 podczas wykonywania kopii zapasowej (BACKUP DATABASE lub BACKUP LOG) zapisuje w bazie danych msdb informacje o tym fkacie. Dzięki temu łatwo jest później odtwarzać takie kopie, bo wystaczy wskazać bazę danych, jaką chcesz odtworzyć, a SQL Server Management Studio pokaże jakimi kopiami zapasowymi dysponuje. Wystarczy je zaznaczyć i kliknąć restore, aby kopia została przywrócona.

Te tabele w msdb to:

  • backupfile
  • backupfilegroup
  • backupmediafamily
  • backupmediaset
  • backupset
  • restorefile
  • restorefilegroup
  • restorehistory

Kiedy w tych tablach będą pamiętane stare backupy, które już dawno nie isnieją sprawa zaczyna się robić denerwująca, bo co za dużo to niezdrowo.

Widać nie tylko nas to denerwuje, bo została przygotowana specjalna procedura:

sp_delete_backuphistory [ @oldest_date= ] 'oldest_date'

np

sp_delete_backuphistory '2010-09-01' 

Procedura znajduje się w bazie danych msdb, więc nie zapomnij najpierw wykonać

USE msdb

Więcej informacji pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188653.aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik