Jak zobaczyć zawartość log-a transkacyjnego w MS SQL Server

11-gru-2010

To raczej pytanie dla dociekliwych, bo w transaction logu wiadomo, że są zapisywane raczej instrukcje dość niskiego poziomu. Jeżeli interesuje cię jakiego rodzaju zapytania wykonywali użytkownicy, to raczej użyj Profiler-a lub audytu.

Skoro jednak chcesz się przekonać co tam jest, to do dyspozycji otrzymujesz polecenie:

dbcc log (<nazwa_bazy_danych, [1|1|2|3|4])

np.

dbcc log (AdventureWorks2008,4)

Drugi parametr polecenia określa jakie dane mają zostać wyświetlone. 0 (domyślnie) wyświetla dość skromne informacje, podczas gdy 4 znacznie szczegółowe. Na uwagę zasługuje szczególnie kolumna Description, która zawiera np informację o kopiowanych ze stronę na stronę rekordach, alokacji nowych ekstentów, podziałach stron itp.:

Oczywiście szczegółowy opis funkcji dbcc log znajdziesz w Books Online, a ja skorzystałem z http://www.mssqlcity.com/Articles/KnowHow/ViewLog.htm.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik