Jak znaleźć kto i do czego dostał uprawnienie DENY?

22-kwi-2012

Przejdź do określonej bazy danych i napisz:

SELECT perm.*, prin.name, PBJECT_NAME(perm.major_id)
FROM sys.database_permissions perm
JOIN sys.database_principals princ
   ON perm.grantee_principal_id = princ.principal_id
WHERE state_desc = 'DENY’

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik