Jak zmienić wyrównanie w kolumnie w DataGridView na prawostronne?

13-lut-2011

Domyślne wyrównanie danych w komórkach obiektu DataGridView jest do lewej strony. Jeżeli chcesz zmienić ten domyślny schemat i zmienić styl komórek w całej kolumnie. Operacja jest prosta:

DataGridView1.Columns("ContactID").DefaultCellStyl e.Alignment =
DataGridViewContentAlignment.MiddleRight

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik