Jak zapisać XML do strumienia pamięciowego, a nie do strumienia plikowego?

25-kwi-2012

W C#, kiedy chcesz zapisać dane XML, możesz użyć obiektu XMLTextWriter. Ta klasa jest wyspecjalizowana do zapisywania xml-a do pliku tekstowego. CO jednak zrobić, jeżeli XML miał być tylko zapisany w pamięci?

Można utworzyć obiekt XMLTextWriter w oparciu o MemoryStream:

MemoryStream ms = new MemoryStream();
XmlTextWriter xmlWriter = new XmlTextWriter(ms, Encoding.Unicode);
xmlWriter.WriteStartDocument();
xmlWriter.WriteStartElement(„Data”);

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik