Jak ustawić poziom izolacji transakcji SNAPSHOT?

23-lis-2011

Do ustawienia poziomu izolacji transakcji służy polecenie

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT

Może się jednak zdarzyć, że otrzymasz błąd:

Msg 3952, Level 16, State 1, Line 1
Snapshot isolation transaction failed accessing database 'Adventureworks2008′ because snapshot isolation level is not allowed in this database. Use ALTER DATABASE to allow snapshot isolation.

Owym poleceniem ALTER DATABASE jest

ALTER DATABASE  <nazwa_bd> SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON

Niestety opcja ta jest niezgodna z FILESTREAM, nie można więc używać izolacji SNAPSHOT w bazach danych wykorzystujacych FILESTREAM.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik