Jak uruchomić procedurę zaraz po uruchomieniu usługi SQL Server?

28-paź-2011

Można co najmniej na dwa sposoby:

 1. Poprzez sp_procoption
  lub
 2. Poprzez SQL Server Agenta

Ale po kolei:

1. Użyjemy specjalnej procedury sp_procoption, która właśnie do tego celu została stworzona:

 • Pozwól procedurze sp_configure wyświetlać opcje zaawansowane:
  sp_configure 'show advanced options’, 1
  reconfigure
 • Sprawdź/włącz uruchamianie procedur startowych:
  sp_configure 'scan for startup procs’,1
  reconfigure
 • Utwórz swoją procedurę. Pamiętaj, że procedura uruchomi się natychmiast po zakończeniu procesu otwarcia bazy danych master i będzie pracować właśnie w tej bazie danych. Sama procedura też musi być utworzona w bazie master, np. niech będzie to procedura, któa do tabelki zapisze dokładny czas startu SQL serwera:
  USE master
  GO
  CREATE TABLE MyLog
  (start Datetime2)
  GO
  CREATE PROCEDURE WriteStart
  AS
  INSERT INTO MyLog VALUES(SysDateTime())
  GO
 • Oznacz tę procedurę jako startową:
  sp_procoption N’WriteStart’, 'startup’, 'on’
 • Potem zrestartuj serwer i sprawdź zawartość tabelki MyLog

 

2. Użyjemy SQL Server Agenta:

 • Utwórz swoją procedurę
 • Utwórz JOB, w którym wywołujesz tę procedurę
 • Zmień w Schedule dla tego JOB-a tzw. Schedule Type na „Start automatically when sql server agent starts”. Powoduje to, że procedura uruchomi się po uruchomieniu SQL Server Agenta, który z kolei startuje automatycznie zaraz po uruchomieniu SQL Servera.  Może to być o tyle wygodniejsze, że wtedy dostępne masz już wszystkie bazy danych, a nie tylko master.

Komentarze:

 1. Mobilo » Blog Archive » wylistowanie procedur zarejetrowanych przez sp_procoption napisał,

  […] pisałem we wcześniejszym wpisie (dwa lata temu!), możliwe jest zarejestrowanie procedur, które mają się automatycznie […]

Autor: Rafał Kraik