Jak uruchomić pakiet SSIS z TSQL w Management Studio?

28-lis-2012

Zakładając, że pakiet został deployowany na serwer do Integration Services Catalog:

to uruchomisz go tak:

Declare @execution_id bigint
EXEC [SSISDB].[catalog].[create_execution]
            @package_name=N’Package.dtsx’,
            @execution_id=@execution_id OUTPUT,
            @folder_name=N’AdventureWorks’,
            @project_name=N’CopyFiles’,
            @use32bitruntime=False,
            @reference_id=Null
Select @execution_id
 
DECLARE @var0 smallint = 1
EXEC [SSISDB].[catalog].[set_execution_parameter_value]
             @execution_id,
             @object_type=50,
             @parameter_name=N’LOGGING_LEVEL’,
             @parameter_value=@var0
 
EXEC [SSISDB].[catalog].[start_execution] @execution_id
GO
 

Oczywiście pakiety SSIS można po staremu uruchamiać poprzez zalogowanie się w Object Explorerze do Integration Services i uruchomienie poprzez dtexecui:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141707(v=sql.90).aspx

Komentarze:

  1. Mobilo » Blog Archive » SSIS: DataTap w SQL 2012 napisał,

    […] wpisie Jak uruchomić pakiet SSIS z TSQL w Management Studio? pokazałem jak uruchomić pakiet SSIS w management studio. W wersji SQL 2012 istnieje możliwość […]

Autor: Rafał Kraik