Jak sprawdzić jaka jest rozdzielczość ekranu w c#

3-sie-2011

Tym razem zadanie polegało na otwarciu okna, które zajęłoby 1/6 ekranu od góry. Trzeba więc sprawdzić jaka jest rozdzielczość ekranu na komputerze. Można tego dokonać wykorzystując właściwości klasy System.Windows.Forms.Screen. W moim przypadku czynności te umieściłem w metodzie Shown formy:

private void TestSetupForm_Shown(object sender, EventArgs e)
 {
  Rectangle r = Screen.PrimaryScreen.Bounds;
  this.Location = new Point(0,0);
  this.Width = r.Width;
  this.Height = r.Height / 6;
 }

Po kolei:

Właściwość Screen.PrimaryScreen.Bounds zawiera w sobie informacje o rozdzielczości podstawowego monitora. (Pamiętajmy, że do komputera może być podłączonych więcej monitorów). Wartość zostaje zapisana w r typu rectangle.

Szerokość okna ma być równa rozdzielczości, więc:

  this.Width = r.Width;

zaś wysokość ma być równa 1/6 rozdzielczości, więc:

  this.Height = r.Height / 6;

Okno ma być wyświetlone od góry ekranu, dlatego:

  this.Location = new Point(0,0);

Przy okazji – mamy jeszcze właściwość Screen.PrimaryScreen.WorkingArea, która zwraca informacje o obszarze ekranu dostępnym dla aplikacji, czyli z pominięciem okien narzędziowych oraz paska zadań.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik