Jak skopiować dane z maszyny wirtualnej pracującej pod Virtual Server 2005

27-lis-2011

Kursy MOC np 2778 odbywają się na maszynach wirtualnych. Nowsze kursy wykorzysują Hyper-V a te starsze często Virtual Server 2005. Dodatkowo czassammi występują probl;emy aby przy pomocy narzędzi administracyjnych Virtual Servera udostępnić takiej maszynie dostęp do Internetu, a poprzez to skopiowanie np skryptów stworzonych podczas zajęć. Oto propozycja jak skopiować te dane wykorzystując do tego Virtual PC 2007:

 1. Ściągnij Virtual PC 2007
 2. Zainstaluj Virtual PC 2007 (jeżeli trzeba zatrzymaj na czas instalacji Virtual Server 2005 – Panel Sterowania ->Narzędzia administracyjne ->Usługi -> Poszukać Virtual Server i  zatrzymać go).
 3. Jeżeli zatrzymałeś Virtual Server 2005 to teraz go uruchom.
 4. Uruchom launchera (tylko wtedy jest dostępny plik z definicją maszyny wirtualnej)
 5. Skopiuj katalog C:\Program Files\Microsoft Learning\2778\Data\Data np. na pulpit
 6. Uruchom Virtual PC 2007
 7. Dodaj nową maszynę wirtualną. Wskaż na istniejący plik definicji maszyny wirtualnej w katalogu na pulpicie.
 8. Zmień ustawienia sieci dla maszyny wirtualnej (np. skojarz je z fizycznym interfejsem sieciowym)
 9. Uruchom maszynę wirtualną i zaloguj się. (Uwaga – wcale nie jesteś ofiarą piractwa)
 10. Zmień ustawienia sieci wewnątrz maszyny wirtualnej. Jest tam wpisany stały adres IP, więc zmień go na dynamiczny.
 11. Powinieneś mieć dostęp do Internetu.

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik