Instalacja KB dla SQL z linii komend

29-wrz-2014

Warto, aby instalacja aktualizacji SQL  odbywała się bez udziału administratora, klikającego myszką „Next”, „Next”.

Pakiety KB można uruchamiać z linii komend przekazując do nich odpowiednie parametry. Sęk w tym, że te parametry zmieniają się z wersji na wersję.

I tak aktualizacja wszystkich instancji SQL w SQL 2008 załatwiasz komendą:

KB0123456789.exe  /qs /Action=Patch /AllInstances

Ta sama czynność na SQL 2008 R2, 2012 i 2014 to polecenie:

KB0123456789.exe /qs /IAcceptSQLServerLicenseTerms /Action=Patch /AllInstances

Szczegóły:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd638066(v=sql.120).aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik