Helpdesk: Przejmowanie katalogu na własność i nadawanie sobie uprawnień

17-paź-2019

Podczas migrowania plików między komputerami, zwłaszcza na dyskach zewnętrznych, może się okazać, że przekopiowany plik lub katalog nie może być otwarty na docelowym komputerze. Jeśli na docelowym komputerze jesteś administratorem możesz skorzystać z poniższych poleceń, żeby

(1) przejąć na własność katalog (tutaj katalog test)

takeown /f  test

Spodziewany wynik polecenia to:

SUCCESS: The file (or folder): "c:\temp\test" now owned by user "ws2019\admin".

(2) nadać sobie uprawnienia:

icacls test  /grant admin:F

Spodziewany wynik to:

processed file: test
Successfully processed 114 files; Failed processing 0 files

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik