Helpdesk: Nie można usunąć pliku, bo jest otwarty przez inny proces

9-mar-2019

Czasami, kiedy chcesz usunąć plik lub katalog, możesz otrzymać komunikat mówiący o tym, że plik nie może być usunięty, bo jest otwarty przez inny proces. No tak, tylko jaki proces otworzył ten plik? Gdybym znał nazwę tego procesu mógłbym go zakończyć – normalnie lub z managera zadań, tylko jak ustalić co to za program?

Oto metoda:

  1. Uruchom program „Resource Monitor”, w tym celu kliknij start i wpisz nazwę resmon
  2. Przejdź do CPU >> Associated Handles i wpisz fragment nazwy pliku lub ścieżki pliku, którego planujesz usunąć
  3. Już za chwilę zobaczysz jakie pliki o nazwie pasującej do wprowadzonego wyrażenia są otwarte i jakie programy je otworzyły:

 

Teraz już wiadomo jaki proces trzeba zakończyć. Zresztą można to zrobić bezpośrednio w tym oknie. Kliknij dany proces prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik