HelpDesk: Krótkie kompendium poleceń dla Tivoli TSM TDP-SQL

9-maj-2018

Konfiguracja TSM TDP znajduje się w 2 plikach znajdujących się domyślnie w  „C:\Program Files\Tivoli\TSM\TDPSql

  • tdpsql.cfg – plik zawiera definicje dot. połaczenia do serwera SQL
  • dsm.opt – plik zawiera konfiguracje połączenia do serwera TSM

 

Kiedy chcesz wykonać kopię loga transakcyjnego uruchom:

tdpsqlc BACKUP * LOG /BACKUPMETHOD=LEGACY /CONFIGFILE=.\tdpsql.cfg /TSMOPTFILE=.\dsm.opt

o ile korzystasz z domyślnej lokalizacji plików konfiguracyjnych to można opuścić opcje wskazujące te pliki

 

Żeby wyświetlić dostępne kopie skorzystaj z:

tdpsql QUERY TSM /CONFIGFILE=.\tdpsql.cfg /TSMOPTFILE=.\dsm.opt

 

Jeżeli chcesz wyświetlić tylko FULL BACKUP dla bazy my_db użyj:

tdpsql QUERY TSM my_db Full /CONFIGFILE=.\tdpsql.cfg /TSMOPTFILE=.\dsm.opt

 

W/w polecenie pokazuje tylko ostatnią (aktywną) kopię bazy. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie kopie  dodaj parameter /ALL

tdpsql QUERY TSM master Full /CONFIGFILE=.\tdpsql.cfg /TSMOPTFILE=.\dsm.opt /ALL

 

Podobnie można wyświetlić wszystkie kopie loga transakcyjnego dla bazy my_db

tdpsqlc query tsm my_db Log=* /CONFIGFILE=.\tdpsql.cfg /TSMOPTFILE=.\dsm.opt /ALL

 

Można też wyświetlić wszystkie dostępne kopie niezależnie od rodzaju kopii:

tdpsqlc query tsm cQ.OLTP * /CONFIGFILE=.\tdpsql.cfg /TSMOPTFILE=.\dsm.opt /ALL

 

Jak w takim razie wykonać odtworzenie bazy danych?

 

Po pierwsze należy wyświetlić dostępne kopie. Tutaj listuję tylko kopie bazy my_db.  Korzystając z plików opt i cfg można siegnąć „krzyżowo” do serwera TSM przechowującego kopie dla innego serwera SQL. W takim przypadku przyda się opcja /FROMSQLSERVER, która pozwoli pobrać backupy wskazanego przez tą opcję serwera SQL

Tutaj będziemy łączyć się do instancji testowej zdefiniowanej w pliku INSTTST.cfg, ale podczas listowania dostępnych kopii interesować nas będą wyłacznie kopie z SQL SERVER01\INSDEV

 

.\tdpsqlc query tsm my_db full /configfile=.\tdpsql_INSTTST.cfg /tsmoptfile=.\dsm.opt /FROMSQLSERVER=SQLSERV01\INSTDEV

 

Oczywście jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie kopie to dodaj przełącznik /ALL

.\tdpsqlc query tsm my_db full /configfile=.\tdpsql_INSTTST.cfg /tsmoptfile=.\dsm.opt /FROMSQLSERVER=SQLSERV01\INSTDEV /ALL

 

Polecenie QUERY wraz z informacja o backupie, wyświetla też identyfikator tego backupu. Jest on oznaczony jako OBJECT. Podczas odtwarzania właśnie ten obiekt jest potrzebny. Do odtworzenia należy przekazać praramtery:

  • nazwę bazy do odtworzenia – tutaj my_db
  • nazwę bazy, do której należy się odtworzyć: my_db_restored
  • ewentulane polecenia relocate określające do jakich lokalizacji należy zapisać pliki odtwarzanej bazy danych
  • identyfikator kopii do odtworzenia –  opcja object
  • plik config definiujący serwer docelowy, na którym nastąpi odtworzenie
  • plik opt definiujący połączenie do serwera TSM

.\tdpsqlc restore my_db /into=my_db_restored /relocate=my_db_data /to=”D:\data\my_db_restored.mdf” /relocate=my_db_log /to=L:\logs\my_db_log.ldf /object=”20180105090206\00000C64″ /configfile=.\tdpsql_INSTTST.cfg /tsmoptfile=.\dsm.opt /FROMSQLSERVER=SQLSERV01\INSTDEV

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik