Helpdesk: Audacity: Skrót do polecenia w menu

6-wrz-2023

Pracuję intensywnie z Audacity i często korzystam z tych samych poleceń. Ponieważ Audacity jest sporym programem z wieloma opcjami, to wybór tej właściwej z menu nie jest wygodny. Za to można skonfigurować skróty klawiaturowe, które znacznie przyśpieszą pracę. Oto jak:

Przejdź do opcji programu wybierając Edit –> Preferences. Tutaj:

  • Kliknij na Keyboard [1]
  • Upewnij się, że masz wybrane View by: Tree [2]
  • Wyszukaj pozycji z menu lub wpisz fragment nazwy w polu Search [3]
  • Kliknij pozycję, dla której chcesz przypisać skrót [4]
  • Naciśnij kombinację klawiszy [5] i potwierdź klawiszem Set [6]. Jeśli wybrany skrót był już przypisany do innego polecenia, to zobaczysz ostrzeżenie i możliwość rezygnacji przy pomocy Cancel. Jeśli chcesz zmienić działanie skrótu, po prostu potwierdź decyzję.
  • Zamknij okno klawiszem OK [7]. I to wszystko!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik