Git: self signed certificate in certificate chain

1-maj-2024

Taki komunikat możesz zobaczyć, gdy brakuje certyfikatów wymaganych do bezpiecznego przesłania danych. Pamiętajmy, że certyfikaty nie tylko pracują w szyfrowaniu danych, ale też w uwierzytelnieniu rozmawiających ze sobą systemów.

Obejściem problemu (ale nie rozwiązaniem) jest wyłączenie kontroli certyfikatu – po prostu będziemy akceptować wszystkie certyfikaty jak leci – potencjalnie również te nie podpisane

git config –global http.sslVerify false

Więcej informacji:

git – SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain – Stack Overflow

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik