Formatowanie wartości liczbowych w PowerShell

24-sie-2013

Ilekroć w wyniku skryptu pojawia się wartość liczbowa, warto zaprezentować ją tak, aby była czytelna. Nieważne czy chodzi o ilość wolnego miejsca na dysku, którą skrypt zaprezentował w bajtach, a ty wolałbyś ją zobaczyć w GB czy o liczbę, którą należy wyświetlić z separatorem tysięcy.

Dajmy na to zmienną z przypisaną wartością:

$x=1.23456789

Jeśli chesz ją wyświetlić piszesz:

$x

Domyślnie wyświetli się dokładna wartość zmiennej. Wystarczy zmienić komendę na

"{0:N2}" -f $x

a zostanie wyświetlona liczba z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Co oznacza ten zapis?

  • 0 – pozycja do sformatowania, w przypadku pojedynczej wartości zostaw 0
  • N – wykonaj formatowanie liczbowe
  • 2 – zostaw 2 miejsca po przecinku

Poniższe polecenie listuje zawartość folderu i prezentuje nazwę pliku oraz jego rozmiar w MB z dokładnością do 2 miejsc po przecinku:

Get-ChildItem C:\Scripts | Select-Object Name,@{n=’Size in MB’;e={'{0:N2}’ -f ($_.Length/1MB)}}

Szukasz innego rodzaju formatowania? Zajrzyj tu:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee692795.aspx

Komentarze:

  1. Mobilo » Blog Archive » Powershell: Zasady budowania Format string podczas formatowania wartości liczbowych napisał,

    […] Formatowanie wartości liczbowych w PowerShell […]

Autor: Rafał Kraik